Den dětí v MŠ aneb „Z pohádky do pohádky“

Tak jako každý rok i letos měly naše malé děti svátek. Přemýšleli jsme, jak bychom je překvapili a pak nás napadla pohádková cesta lesem. Čekali jsme na pěkné počasí a konečně v pondělí 9.června jsme se dočkali sluníčka a krásného dne.

Děti vycházely po třídách a hledaly správnou cestu označenou červeným fáborkem. V první pohádce na ně čekal „Pejsek s kočičkou, jak pekli dort“, kde jim pomáhaly najít dobroty na pečení. Házely míčkem v pohádce „O perníkové chaloupce“, kreslily křídou kytičku pro „Šípkovou Růženku“ a stavěly budku z přírodnin pro zvířátka. U koupaliště na ně čekal vodník Česílko, kterého měly probudit …a tak házely kameny do vody a do dálky. Nosily i vodu pro „Kohoutka a slepičku“. Celou cestu sbíraly obálky s rozstříhanou dračí hlavou. V kempu pak na ně čekala dračí jeskyně a smutný drak „Bambulák“, který přišel v souboji s princem o čtyři hlavy. Děti musely puzzle poskládat a drakovi hlavy přilepit. Za odměnu jim šťastný drak vyčaroval dračí medaile a sladkého nanuka. Na závěr se děti vyřádily na trampolínách a průlezkách. Všem se nám to moc líbilo a těšíme se zase za rok na další překvapení.

Pavla Hasalová – učitelka MŠ