Brzy budu školákem

Pátek 27. června 2014 byl pro předškoláky z naší mateřské školy „velkým dnem“. Tímto dnem děti ukončily jednu etapu svého života. V září nového školního roku usednou děti do školních lavic, aby získaly vzdělání potřebné pro svůj budoucí život.

Budoucí prvňáčky jsme chtěli představit vedení základní školy, učitelům, ale také široké veřejnosti. Proto jsme se poslední školní den společně s žáky základní školy sešli před Městským úřadem, kde naši předškoláci byli všem představeni a slavnostně pasováni na „školáky“. Své pomyslné žezlo v podobě šerpy s nápisem „Školák 2014“ jim předali absolventi základní školy. Tímto jim velmi děkujeme.

Chtěli bychom popřát našim budoucím prvňáčkům hodně štěstí ve školních lavicích, ať jejich dlouhá cesta za poznáním a vzděláním je poseta jen samými radostnými událostmi.  

Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ