Čas jablíčkové vůně

Podzimní období je sice již předzvěstí blížící se zimy, ale je to také čas pestrých barev i vůní dozrávajícího ovoce a zeleniny.

Koncem září proběhl v naší MŠ projektový týden nazvaný ,,Čas jablíčkové vůně“, ve kterém jsme se zaměřili na nejznámější druh ovoce – jablko. Toto téma se prolínalo v různých činnostech : hrách / na obchod, na kuchaře…/, motivovaném cvičení, výtvarném a pracovním tvoření / obtisky, malování, vytrhávání, lepení, modelování../, hudebních a literárních chvilkách / písničky, básničky, hádanky../, vycházkách.

Vyvrcholením byla výstavka dětské tvořivosti na toto téma a prožitkové dopoledne her a soutěží na školní zahradě s využitím různých sektorů se vzdělávacími tabulemi. Každá třída si také nazdobila ,,svůj“ strom vlastnoručně vyrobenými a vymalovanými jablíčky. Samozřejmě, že na závěr nechyběla sladká odměna.

Dopoledne na zahradě se vydařilo a děti se nejen dobře pobavily, ale zároveň si hravou formou upevňovaly své znalosti o podzimní přírodě a darech podzimu.

Věra Kovaříková – učitelka MŠ