Sólo pro brambory

V rámci podzimních projektů jsme se v naší MŠ rozhodli zpestřit dětem podzimní tvoření, a jelikož nás napadlo téma brambory (erteple, zemáky, zemčata, kobzole…), připravili jsme pro děti i rodiče projektový týden s názvem “Haló, tady brambůrek“.

Nejprve se v něm děti všech tříd zábavnou formou dověděly trochu teorie - např. jak se k nám vlastně brambory dostaly, jak se pěstují, sklízejí aj. Seznámily se také s různými odrůdami, vlastnostmi nebo také, co dobrého se z brambor dá uvařit či upéct.  Nedílnou součástí byly samozřejmě i nové písně, básně a pohybové hry k danému tématu.

Prostor dostali spolu s dětmi i jejich rodiče, kteří společně se svými ratolestmi vytvořili krásné „Panáčky bramboráčky“. Vznikla tak plejáda strašidýlek, čertíků, zvířátek a panáčků z brambor, doplněná i jinými přírodninami. Všechny byly tak zdařilé, že nebylo možné vybrat tu nejlepší a vyhráli tak všechny děti i rodiče, kteří z brambor něco dle své vlastní fantazie vyrobili! Nemalý úspěch pak sklidily větší děti, které dokazovaly svou zručnost při výrobě bramborových tiskátek a vaření klasické „bramboračky“, kterou beze zbytku na oběd snědly.

Vyvrcholením projektového dne pak byly bramborové soutěže na naši nové EVVO zahradě. Děti soutěžily a závodily v různých disciplínách - skoky v pytlích, sbírání a přenášení brambor, převážení brambor na vozíčcích, hod do koše, třídění brambor podle velikost atd. Za splněné úkoly byly pak děti odměněny nejen malou sladkostí, ale také tradičními bramborovými lupínky.

Myslíme, že se nám tento projektový týden velice vydařil a odměnou je pro nás chvála rodičů za krásnou výstavku z bramborových výrobků a výkresů dětí, která zdobí naši MŠ.

Evženie Kostecká – učitelka.MŠ