Mikulášské nadílení

S příchodem měsíce prosince už děti v naší MŠ žijí velkými očekáváními. Nejprve Mikuláš, a potom už Vánoce a s nimi spojené kouzlo  - co asi přinese Ježíšek.

Mikuláš děti navštívil již 4.prosince. Děti už dopředu měly obavy, aby je neodnesl čert, snažily se být vzorné, ale přes velkou nervozitu v jejich očích byla velká zvědavost.

Protože ty nejmenší děti by mohly mít z návštěvy čerta nepříjemný zážitek, nejprve přišel samotný Mikuláš, popovídal si s nimi a svým  laskavým přístupem děti uklidnil. I ti nejmenší zazpívaly Mikuláši písničky, za což byly pochváleny a odměněny. Před příchodem čerta se s nimi rozloučil a poslal je s p. uč. do třídy, kde měly připraveno překvapení v podobě nových hraček.

Potom již přiběhli dva čerti a nastalo velké pozdvižení, protože si děti nebyly jisté, jestli byly opravdu celý rok hodné. Tekly i slzičky, děti slibovaly poslušnost, zpívaly písničky, přednášely a byly rády, že všechno dobře dopadlo. Větší  ,,koumáci“ měli brouka v hlavě – kdo to je převlečený za Mikuláše a čerty? Nebo jsou ,,praví“? Možná na to přišli, ale je to jen jejich úvaha – v tom je přece ta tajemnost a kouzlo.

Mikuláš děti také odměnil sladkostmi a po rozloučení je poslal do tříd, kde na ně čekaly dárky - nové hračky. Tak skončilo mikulášské nadílení, snad byli všichni spokojení, čerti  nikoho neodnesli, protože tady v Budišově máme přece hodné děti, a jestli trošku zazlobí? ……………. Však za rok přijde Mikuláš zase!

Věra Kovaříková – učitelka MŠ