Projektový den „VÁNOCE V LESE“

Dne 11. 12. 2014 se uskutečnil v MŠ zimní projektový den s názvem „Vánoce v lese“. Již během celého týdne se děti s p. učitelkami povídaly o lesních zvířatech, vybarvovaly obrázky, zpívaly písničky, řešily hádanky a zdobily vánoční strom, který si společně namalovaly, papírovými ozdobami, které si pro tuto příležitost doma vyrobily společně s rodiči.

Tato akce byla ukončena v přírodní zahradě mateřské školy, kde si děti vyzkoušely sypat krmení ptáčkům do krmítek, plnily úkoly na vzdělávacích tabulích -  L ( les ) a P ( ptáci ), zdobily stromky sušeným ovocem.

V mateřské škole jsme si nachystali výstavku krásných, dětmi vyrobených, vánočních stromků a vánočních ozdob.

Hlavním cílem této akce bylo, aby děti získaly pěkný vztah k přírodě, ke zvířátkům a měly dobrý pocit z toho, že je mohou také obdarovat.

 Alena Siažíková, Jana Jüstelová – učitelky MŠ