Vánoce v MŠ

Nejkrásnější období v roce, na které se bezpochyby všechny děti velmi těší, začalo v naší MŠ již začátkem prosince. Pro vytvoření vánoční atmosféry a také zpříjemnění čekání na „Ježíška“ se i letos přičinily děti společně se svými rodiči. Na již tradičním vánočním tvoření spolu vyráběli krásné vánoční ozdoby, přáníčka nebo i drobné dárečky.

Děti tvorba velice bavila a jejich radost a nadšení pomohla odbourat i prvotní rozpaky některých rodičů. Ti rodiče, kteří se nemohli této akce zúčastnit, ale i přesto doma s dětmi něco vyrobili, poslali své výtvory do MŠ později a za to jim patří naše poděkování. Veškeré výrobky pak byly prodány na našem jarmarku tradičně za symbolickou cenu a chtěli bychom tímto velmi poděkovat všem, kteří naši akci podpořili a také těm, kteří si výrobky zakoupili.

Těsně před Vánocemi se v každé třídě také konaly tzv. „Vánoční besídky“, na kterých děti předvedly svým rodičům, co vše se ve školce naučily, např. jak umí zpívat, přednášet básničky, dramatizovat pohádky aj. Všechny zúčastněné překvapila především velká účast rodičů, prarodičů ale i veřejnosti.  I díky nim nám tahle vánoční vystoupení s koledami a cukrovím přispělo k pohodové atmosféře blížících se vánočních svátků.

Žeňa Kostecká – učitelka MŠ