Výsledky přijímacího řízení - 2018

Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Budišov nad Budišovkou pro školní rok 2018/2019

 

Registrační číslo                                         Výsledek přijímacího řízení

 

 

MŠ 6/2018                                          Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 7/2018                                          Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 8/2018                                          Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 9/2018                                          Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 10/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 11/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 12/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 13/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 14/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 15/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 16/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 17/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 18/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 19/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 21/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 22/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 23/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 24/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 25/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 26/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 27/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 28/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 29/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 30/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 31/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ 32/2018                                        Přijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

Otisk úředního razítka

 

 

V Budišově nad Budišovkou 18.5.2018                       Mgr. Simona Novotná

                                                                              ředitelka MŠ