Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis se uskuteční v termínu

od 4. května do 12. května 2020

bez přítomnosti dětí a zákonným zástupců.

 

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

Přihláška: k vyzvednutí v MŠ nebo na www.ms.budisov.cz

 

Vyplnění přihlášky:

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

Odevzdání přihlášky:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

  • do datové schránky školy ( 4q7kpfc )
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou,
  • osobní podání v MŠ (bez vstupu do prostor MŠ, prosíme zazvonit a předat řádně vyplněné dokumenty) na adrese: ČSA 485, Budišov nad Budišovkou 747 87

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem nebo osobní předání společně s přihláškou.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.

 

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže)

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu  

 

 

                                                                                                 Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

V případě dotazů prosím volejte na tel: 556 305 304, 739 778 269

nebo piště na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Děkuji Simona Novotná – ředitelka MŠ