Aktuální provoz MŠ

Vážení rodiče,

v situaci, ve které se nacházíme, jsme stáli před nelehkým rozhodnutím, zda Mateřskou školu uzavřít nebo omezit její provoz. Vzhledem k velkému ohledu na rodiče dětí, které v této situaci bezvýhradně a bez rozdílu potřebujeme úplně všichni (lékař, armáda, policie, sociální služby, paní prodavačky), zvítězila u nás lidskost a solidarita s těmito profesemi.

Proto jsme zvolili cestu omezení provozu a zajištění celodenní péče o děti rodičů v již výše zmiňovaných profesích. Podat jim v tomto období pomocnou ruku považujeme za naši morální povinnost.

 

Chtěli bychom o stejný úhel laskavého, lidského pohledu a pomoci požádat i Vás, rodiče, kteří jste si své děti nechali doma a pokusili se zajistit si péči o ně v rámci svých rodin.

Za Vaši pomoc profesím, které jsou pro nás všechny v této těžké době naprosto nepostradatelné děkujeme.