Změna provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě vyhodnocení potřeby rodičů o umístění dětí, bude Mateřská škola Budišov nad Budišovkou a elokované pracoviště Svatoňovice otevřena od pondělí 4.5.2020 bez omezení.

I nadále budou dodržována přísná hygienická pravidla:

-   Rodiče předají své dítě paní učitelce ve dveřích MŠ – o vaše dítě se postará a odvede ho do třídy.

-   Prosíme rodiče, aby před budovou MŠ dodržovali předepsané rozestupy.

-   Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy mít nemusí.

-  Rodiče podepíší Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prosíme rodiče, aby velmi důsledně dodržovali předání pouze zdravého dítěte.

-   Prosíme rodiče o vyhodnocení osob s rizikovými faktory, se kterými se děti nachází ve společné domácnosti:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

   b) při protinádorové léčbě,

   c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

-   Pro děti jsou zajištěny antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky.

-   Úklid a dezinfence probíhá ve všech prostorách MŠ i nadále ve zvýšeném režimu.

-   Pro pobyt venku je doporučeno, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Jelikož se na školní zahradu přesouváme kolem obytné zóny, prosíme rodiče, aby na tento přesun dětem nechali ve skříňce připravené roušky. Posléze děti roušky opět odloží.

 

Více viz. odkaz „Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020“

 

                                                                                                 Simona Novotná – ředitelka MŠ