POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1.9.2020

Vážení rodiče, v MŠ dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

  • Osoby přivádějící a odvádějící děti se v prostorách MŠ zdržují co nejkratší možnou dobu. V šatně MŠ používejte, prosím, dezinfekci rukou.
  • Zavedení nošení roušek se bude řídit aktuálními mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
  • V budově MŠ budou probíhat i nadále zvýšená hygienická pravidla.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 

  • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ DO MŠ VSTOUPIT. TAKOVÉ DÍTĚ NENÍ MOŽNÉPŘIJMOUT KE VZDĚLÁVÁNÍ. Buďme, prosím, zodpovědní.

  • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání pouze v případě, prokáže-li tuto skutečnost zákonný zástupce zprávou od lékaře.

  • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a k izolaci od ostatních dětí a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

  • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí. I přesto dětem jednu zabalenou v sáčku dejte do skříňky.