Informace k otevření MŠ od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

dle informací MŠMT budou mateřské školy od 10. května 2021 otevřeny pro všechny děti v  „normálním režimu“.

Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid.

V prostorách mateřské školy děti nemusí nosit roušky.

 

Na všechny děti se moc těšíme.

Důležité informace:

  • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem.
  • Při vstupu do budovy MŠ si ihned dezinfikujte ruce.
  • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.
  • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru.
  • Preventivně dětem uložte do skřínky 1 ks roušky zabalené v igelitovém sáčku.

 

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Neprodleně bude informován zákonný zástupce.

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.