Variace pro šikovné ruce

S blížícími se vánočními svátky proběhlo ve všech třídách naší mateřské školy a mš Svatoňovice výtvarné vánoční tvoření.

V posledním listopadovém týdnu si rodiče se svými dětmi vyzkoušeli různé výtvarné techniky a vyráběli dekorační předměty vhodné k vánoční výzdobě. Pohodovou atmosféru navozovala hudební kulisa v podobě zimních a vánočních písní a malé občerstvení / káva, čaj /.

Tvořilo se z papíru, přírodnin, zdobily se perníčky. Rodiče se ukázali jako velmi kreativní a překvapilo nás také množství jejich originálních nápadů. I když účast nebyla příliš vysoká, rodiče se snažili i doma a výrobky potom přinesli do mš, kde jsme je připravily na již tradiční vánoční jarmark, který se konal  začátkem prosince v kulturním domě.

Děkujeme tímto všem, kteří se do této akce zapojili, vrátili se trošku do času dětství a společnými silami se svými dětmi vytvořili mnoho pěkných vánočních ozdob a dekorací.

                                                                                                    Věra Kovaříková – učitelka MŠ