Vánoční jarmark

Nejkrásnější období v roce, na které se jistě všechny děti bez rozdílů těší nejvíce, jsou vánoční svátky a už několik týdnů předem se těší na dárečky, které je pod stromečkem čekají. Pro vytvoření vánoční atmosféry a také zpříjemnění čekání na tento důležitý den, i letos se děti společně se svými rodiči přičinily na tvorbě vánočních ozdob, přáníček a dárečků. Výrobky s vánoční tématikou tvořily buďto s rodiči doma nebo na „Tvořivém odpoledni“ v naší MŠ. Dne 6. prosince pak byly jejich výtvory prodány na Vánočním jarmarku v Kulturním domě, tradičně za symbolické ceny. Také letos se výrobky všem líbily a důkazem toho je skutečnost, že byly všechny brzy rozprodány.

Letošní výtěžek z této prodejní akce jsme se rozhodli věnovat na charitativní akci organizace UNICEF – a to na nákup terapeutické výživy a očkovacích vakcín pro podvyživené a trpící děti z nejchudších oblastí světa. Děkujeme tímto všem za finanční příspěvek, který jste formou nákupu našich výrobků těmto chudým dětem darovali, a přejeme všem krásné a radostné prožití vánočních svátků.                                

E.Kostecká V.Kovaříková – učitelky MŠ