Pěvecký sbor Klíček v MŠ

14.prosince navštívil naši mateřskou školku pěvecký sbor Klíček pod vedením p.uč. Ivety Panáčkové.

Děti ze základní školy nám zazpívaly pěkné vánoční písně a lidové koledy. Paní uč. Panáčková je doprovázela hrou na kytaru a svým krásným hlasem. I naše malé děti si mohly vyzkoušet hru na dětské nástroje a naučily se také jednu koledu, kterou jsme si všichni společně zazpívali. Bylo pro nás i dojemné, vidět naše bývalé „žáčky“, jak vyrostli a jsou z nich moc šikovné děti.

Vánoční zpívání nám přineslo krásnou atmosféru a pohodu do naší školičky. Děkujeme tímto p.uč. Panáčkové a dětem ze sboru Klíček za jejich pěkné vystoupení a těšíme se zase někdy nashledanou.                                                                                

Pavla Hasalová – učitelka MŠ