Vánoční zpívání ve Svatoňovicích

V měsíci prosinci čekala děti z mateřské školy ve Svatoňovicích spousta překvapení. Jedním z nich bylo vánoční zpívání v kostele, které pro ně připravili místní občané, bratři Uvírovi. Kostel byl krásně vyzdoben vánočními stromky a Betlémem s malým Ježíškem. Rozléhala se v něm hra na varhany a zpěv vánočních písní a koled. Děti si mohly všechno dobře prohlédnout a dokonce si také zahrát na varhany.

Na vánoční zpívání přijeli i hosté – děti ze třídy Čertíků a Broučků z mateřské školy v Budišově. Koncert byl pro všechny velký zážitek.

Tímto bych chtěla poděkovat bratrům Uvírovým za to, že nám věnovali svůj volný čas a připravili pro nás tak pěknou akci.                                                                           

Alena Siažíková – učitelka MŠ