Vánoce, vánoce přicházejí

Opět nastal předvánoční čas plný nakupování, uklízení a voňavého pečení. Při poslechu vánočních písní a koled paní učitelky s dětmi připravily pro rodiče krátké vystoupení na vánoční besídku.

V každém oddělení si děti procvičovaly a připravily spoustu písniček, básníček a tanečků. Nejmladší děti z ,,Myšiček“ si zatančily a zazpívaly. Třída ,,Vrabečků“ přednesla pásmo básniček a písniček, které se naučily od začátku školního roku. Nejstarší děti ze třídy,,Čertíků“ si zazpívaly, také přednesly pásmo básniček a připravily dramatizaci pohádky ,,O koblížkovi“.,,Broučci“ zazpívali různé zimní a vánoční písně. Příjemnou vánoční atmosféru dokreslily koledy a cukroví, na kterém si všichni pochutnali. Na závěr děti předaly svým nejmilejším veliké překvapení ,,dárečky“, které za pomocí paní učitelek vyrobily. Věříme, že společně strávené odpoledne se všem líbilo a do Nového roku 2013 za kolektiv MŠ přejeme mnoho úspěchů.                                                

Marie Kadrnožková – učitelka MŠ