Spolupráce mateřské školy se základní školou

Začínající měsíc leden 2013 připomněl paní učitelkám mateřské školy, ale i dětem, které v září nastoupí do školy, že se blíží jimi i rodiči očekávaný zápis do prvních tříd ZŠ.

Aby na něj byly děti připraveny a nemusely se bát, přestože si získané znalosti a dovednosti průběžně procvičovaly, domluvily jsme si s pedagogy z prvních tříd návštěvu našich starších kamarádů.  

 V pátek 18. 1. vyrazily společně děti z třídy „Čertíků“ a „Broučků“ se svými p. uč. podívat se, jak to v té škole vlastně vypadá. Čekalo nás milé přivítání od paní učitelek a také od dětí. Předvedly nám, co už se všechno naučily, jak už umí číst, psát, počítat a my jsme se jim na oplátku představili, děti přednesly básničku. Třídu si již prohlížely beze strachu a trémy. Mohly nahlédnout i do školní družiny, kde nastala pravá kamarádská atmosféra mezi „prvňáčky“ a těmi, co se jimi teprve stanou. My jsme mezitím požádaly paní učitelky, zda by mohly přijít na naši třídní schůzku s rodiči předškoláků a seznámit je s požadavky a nároky na děti nejen u zápisu, ale i při nástupu do první třídy. Souhlasily a v úterý 29. 1. v 15,00 hodin přišla do naší mateřské školy paní učitelka J. Holleschová a I. Karásková. Ve třídě „Čertíků“ již byly očekávány rodiči, kteří se dostavili v hojném počtu. Při příjemném povídání se postupně dovídali, co je požadováno u zápisu, co je od dětí očekáváno při nástupu do školy, jak je připravovat na tento, pro ně i pro rodiče, významný krok. Docílit tak toho, aby byl nástup do první třídy pro děti i jejich rodiče radostí a těšením.

Návštěva ZŠ i třídní schůzka s paní učitelkami se nám i rodičům líbila. A my bychom tímto chtěli za sebe, za rodiče, ale i za děti poděkovat za milou návštěvu a za příjemnou atmosféru, která po celou dobu panovala paní učitelce J. Holleschové, Z. Jehlíkové a paní učitelce M. Karáskové.                                                                                       

Jana Jüstelová, učitelka MŠ