Návštěva předškoláků v městské knihovně

Březen je měsíc, kdy začíná jaro, ale je to také čas, kdy si připomínáme měsíc knihy.

To jsme si s dětmi, které v září nastoupí do základní školy připomněli a v úterý 9.4.2013

jsme společně navštívili městskou knihovnu.

Paní knihovnice I.Kobelová nás srdečně přivítala a pro děti si připravila povídání o knihovně,

o knihách, zdůraznila význam čtení pro děti i dospělé, správné zacházení s knihami a celé povídání zpestřila kladením hádanek. Děti označovaly názvy oblíbených knih, které znají z televizních pořadů, sledování večerníčků, správně řešily hádanky. Zjistily jsme tímto ale, že spousta rodičů dětem nečte, že děti spíše sledují pohádky a jiné v televizi nebo na DVD.        

Proto návštěva knihovny a vlastně celý týden, kdy jsme si ve třídě hráli na knihovnu, na knihkupectví, povídali si o tom,jak se kniha vyrábí, jak se s ní zachází, které jsou pro dospělé a které pro děti, když jsme si vyráběli záložky do knih, kreslili své pohádkové hrdiny, byla pro předškolní děti velkým přínosem a také inspirací pro ně a snad i pro jejich rodiče.

Je třeba si uvědomit, že čtení z knih a třeba i pouhé prohlížení obrázků je pro děti zdroj informací, zábavy, obohacují si jazykovou zásobu, rozvíjí si myšlení, představivost ad.

Návštěva knihovny se nám všem moc líbila, děti si na závěr mohly samy vybírat a prohlížet knihy, zeptat se paní knihovnice na vše, co je zajímalo.

Chtěli bychom tímto poděkovat za nás, ale hlavně za děti, paní knihovnici I.Kobelové za příjemně strávené chvíle v naší městské knihovně.                       Jana Jüstelová – učitelka MŠ