Spolupráce mateřské školy se základní školou

Začínající měsíc leden 2013 připomněl paní učitelkám mateřské školy, ale i dětem, které v září nastoupí do školy, že se blíží jimi i rodiči očekávaný zápis do prvních tříd ZŠ.

Aby na něj byly děti připraveny a nemusely se bát, přestože si získané znalosti a dovednosti průběžně procvičovaly, domluvily jsme si s pedagogy z prvních tříd návštěvu našich starších kamarádů.  

Číst dál: Spolupráce mateřské školy se základní školou

Poděkování

Přátelé, lidé, jež máte srdce na správném místě. To, že jste pro nás něco udělali, není úplná samozřejmost. V naší mateřské škole si velice vážíme toho, že se ještě stále najdou lidé, kteří rádi a zadarmo dokáží pomoci.

Číst dál: Poděkování

Vánoce, vánoce přicházejí

Opět nastal předvánoční čas plný nakupování, uklízení a voňavého pečení. Při poslechu vánočních písní a koled paní učitelky s dětmi připravily pro rodiče krátké vystoupení na vánoční besídku.

Číst dál: Vánoce, vánoce přicházejí

Vánoční zpívání ve Svatoňovicích

V měsíci prosinci čekala děti z mateřské školy ve Svatoňovicích spousta překvapení. Jedním z nich bylo vánoční zpívání v kostele, které pro ně připravili místní občané, bratři Uvírovi. Kostel byl krásně vyzdoben vánočními stromky a Betlémem s malým Ježíškem. Rozléhala se v něm hra na varhany a zpěv vánočních písní a koled. Děti si mohly všechno dobře prohlédnout a dokonce si také zahrát na varhany.

Číst dál: Vánoční zpívání ve Svatoňovicích

Pěvecký sbor Klíček v MŠ

14.prosince navštívil naši mateřskou školku pěvecký sbor Klíček pod vedením p.uč. Ivety Panáčkové.

Číst dál: Pěvecký sbor Klíček v MŠ

Vánoční jarmark

Nejkrásnější období v roce, na které se jistě všechny děti bez rozdílů těší nejvíce, jsou vánoční svátky a už několik týdnů předem se těší na dárečky, které je pod stromečkem čekají. Pro vytvoření vánoční atmosféry a také zpříjemnění čekání na tento důležitý den, i letos se děti společně se svými rodiči přičinily na tvorbě vánočních ozdob, přáníček a dárečků. Výrobky s vánoční tématikou tvořily buďto s rodiči doma nebo na „Tvořivém odpoledni“ v naší MŠ. Dne 6. prosince pak byly jejich výtvory prodány na Vánočním jarmarku v Kulturním domě, tradičně za symbolické ceny. Také letos se výrobky všem líbily a důkazem toho je skutečnost, že byly všechny brzy rozprodány.

Číst dál: Vánoční jarmark

Návštěva Mikuláše v mateřské škole

Rok utekl jako voda a naši MŠ opět navštívil Mikuláš. Děti recitovaly, zpívaly a on je za to chválil, ptal se, zda byly celý rok hodné a jestlipak poslouchaly rodiče a taky paní učitelky.

Číst dál: Návštěva Mikuláše v mateřské škole

Adventní výlet do Guntramovic

Turistický kroužek v MŠ Budišov si letos moc krásného a teplého podzimního počasí neužil. I když děti stihly pár podzimních túr, během kterých navštívily např. PSÍ ÚTULEK nebo si prohlédly ČISTÍCÍ STANICI, přece jen jejich velký zájem o přírodu narušila častá absence díky velké nemocnosti. A byly to především neštovice a nachlazení, jež bránily dalším výšlapům.

Číst dál: Adventní výlet do Guntramovic

Variace pro šikovné ruce

S blížícími se vánočními svátky proběhlo ve všech třídách naší mateřské školy a mš Svatoňovice výtvarné vánoční tvoření.

Číst dál: Variace pro šikovné ruce

Barevný podzimní den v MŠ

Léto se rychle překulilo a přišel krásný, teplý podzim. A tak jsme v naší Mš připravili pro děti BAREVNÝ PODZIMNÍ DEN. Poprosili jsme o spolupráci i rodiče.

Číst dál: Barevný podzimní den v MŠ

Bramborové a dýňové hrátky v naší školce

To, že nastal podzim, nepoznaly děti z naší mateřské školy jen podle počasí, ale také podle aktivit, které je ve školce čekaly. DÝŇOHRÁTKY a BRAMBORIÁDA, tak se jmenuje výstava, která prostoupila celou naší školkou. Do výroby exponátů se zapojily všechny třídy a nezaháleli ani rodiče.

Číst dál: Bramborové a dýňové hrátky v naší školce