Úvod

Ochranu osobních údajů vnímáme jako velmi důležité téma. Veškeré osobní údaje poskytnuté MŠ Budišov nad Budišovkou jsou použity pouze pro účely MŠ. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a který hájí práva jejich občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji zveřejňujeme informace o způsobu zacházení s osobními údaji v MŠ Budišov nad Budišovkou.