Projekt Zkvalitnění předškolního vzdělávání

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0002924 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

AKTIVITY:

 

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogů,, kteří integrují do kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

 

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch předškolních dětí.

 

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

 

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 460 767,00 Kč

 

DOBA REALIZACE: 1.9.2016 – 31.8.2018